FAKTÚRY ODBERATEĽ

September  2015

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November Decemer

 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo faktúry Číslo zmluvy Dátum vystavenia faktúry Odberateľ
1 refundácia nákladov 8/15 90,19   67   2.9.2015 Mesto Martin
2 prenájom priestorov 9/15 400,00   68   2.9.2015 R. Kučera ONE
3 prenájom priestorov 9/15 250,00   69   2.9.2015 E. Pučeková
4 prenájom priestorov 294,00   70   10.9,2015 Slovenský skauting
5 prenájom priestorov 800,00   71   10.9,2015 Slovenský skauting
6 prenájom priestorov 18,00   72   30.9.2015 J. Redechová
7 prenájom priestorov 9,00   73   30.9.2015 Ing. Faustová
8 prenájom priestorov 9/15 31,50   74   30.9.2015 L. Polónyová
9 šport. súťaže 9/15 303,18   15009   29.9.2015 MV SR Ba