Zriaďovateľ:  MESTO MARTIN
 

Názov ŠZ:  Centrum voľného času, Šoltésovej 25, Martin
Adresa: Šoltésovej 25, 036 01 Martin
IČO: 00184144, DIČ: 2020603277
Tel.: 043/4133651
E-mail:  cvckamarat@gmail.comriaditelcvc@gmail.com
Riaditeľka  CVČ: Mgr. Alena Leštinská
Mobil: 0907 424 647


      Úradné hodiny:        Prístup k informáciám:

Kontaktujte nás