NOVÉ ZVEREJŇOVANIE

 

Od 01. 01. 2016 sa zmluvy, objednávky a faktúry zverejňujú na     

 webovej stránke zriaďovateľa.