zoznam zamestnancov 

Interní pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Alena Leštinská, riaditeľka CVČ
PaedDr. Elena Šmidtová, ZR pre organizovanie športových súťaží
Mgr. Katarína Smolárová
Mgr. Magdaléna Čujdíková

Externí vedúci záujmových útvarov
Dobrovoľní vedúci záujmových útvarov

 

Interní pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Alena Leštinská, riaditeľka CVČ
Mgr. Janka Škulová , ZR CVČ
PaedDr. Elena Šmidtová, ZR pre organizovanie športových súťaží
Mgr. Katarína Smolárová
Mgr. Magdaléna Čujdíková
Externí vedúci záujmových útvarov
Počet: 62
Dobrovoľní vedúci záujmových útvarov
Počet: 31Interní pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Alena Leštinská, riaditeľka CVČ
Mgr. Janka Škulová , ZR CVČ
PaedDr. Elena Šmidtová, ZR pre organizovanie športových súťaží
Mgr. Katarína Smolárová
Mgr. Magdaléna Čujdíková
Externí vedúci záujmových útvarov
Počet: 62
Dobrovoľní vedúci záujmových útvarov
Počet: