O  NÁS ...
 
             Centrum voľného času Kamarát je voľnočasové zariadenie pre deti so 60 – ročnou tradíciou.
V domovských priestoroch A. Kmeťa 22, Martin a v 23 elokovaných pracoviskách - ZŠ, MŠ, športoviská, tanečné sály , komunitné centrum, ... realizujeme každoročne pravidelnú záujmovú činnosť, ktorú tvorí viac ako 140 aktivít . Organizujeme podujatia rôzneho charakteru, - divadlá, koncerty, súťaže, sústredenia, stretnutia so zaujímavými osobnosťami... Dlhodobo organizujeme okresné   a krajské  kolá postupových súťaží pre žiakov ZŠ a študentov SŠ vyhlásených  MŠ SR a IUVENTou.
          Kolektív našich zamestnancov tvoria kvalifikovaní pedagógovia a odborníci v oblasti umenia a kultúry, profesionálni tanečníci, výtvarníci, divadelníci a športovci , ktorí chcú pracovať s deťmi a mládežou a odovzdať im svoje skúsenosti.
         Centrum voľného času Kamarát úzko spolupracuje s občianskymi združeniami, ktoré sa tak isto venujú práci s deťmi a mládežou- Detský folklórny súbor Turiec, ktorý má za sebou už 36 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní tradícií nášho regiónu, folklórny súbor Fatran s 22- ročnou tradíciou a mladým občianskym združením neXt st. Art. , ktorého členovia sa venujú tancu, divadlu, ale aj výtvarnému umeniu.