Číslo Názov  ŠZ Pdf Aktualizované
1. CVČ KAMARÁT  TU  21.09.2023
2. ZŠ MUDROŇA TU  
3. ZŠ A.DUBČEKA, VODNÉ PÓLO TU   
4. ZŠ PODHÁJSKA TU  
5. ZŠ A.STODOLU TU  
6. ZŠ DOLINSKÉHO, KOLKY TU  
7. ZŠ ZANOVITA TU  
8. ATLETIKA TU  
9. MICHAELLIHO 6      TU   
10. THA  DIAKOVÁ TU  
11. BJJ ZÁTURČIE TU  
12. SAI CENTRUM TU  
13. KOMUNITNÉ CENTRUM TU  
14. ZŠ HURBANOVA TU  
15. Š. FURDEKA TU  
16. HASIČSKÝ TU  
17. JO ZÁTURČIE TU