Číslo Názov  ŠZ Pdf Aktualizované
1. CVČ KAMARÁT TU   
2. ZŠ MUDROŇA TU  
3. ZŠ A.DUBČEKA TU   
4. ZŠ PODHÁJSKA TU  
5. ZŠ A.STODOLU TU  
6. ZŠ DOLINSKÉHO, KOLKY TU  
7. ZŠ ZANOVITA TU  
8. ZŠ HURBANOVA TU  
9. MŠ ŠIMKA TU  
10. ATLETIKA  TU   
11. MICHAELLIHO 6  TU  
12. ŠH  DIAKOVÁ TU  
13. BJJ, JUDO TU  
14. SAI CENTRUM TU  
15. KOMUNITNÉ CENTRUM TU  
16. Š. FURDEKA TU  
17. HASIČSKÝ TU  
18. JO ZÁTURČIE TU