Číslo Názov  ŠZ Pdf Aktualizované
1. CVČ KAMARÁT TU  01.03.2024
2. ZŠ MUDROŇA TU 01.12.2023
3. ZŠ A.DUBČEKA TU  29.09.2023
4. ZŠ PODHÁJSKA TU 26.02.2024
5. ZŠ A.STODOLU TU 29.09.2023
6. ZŠ DOLINSKÉHO, KOLKY TU 29.09.2023
7. ZŠ ZANOVITA TU 29.09.2023
8. ZŠ HURBANOVA TU 04.12.2023
9. MŠ ŠIMKA TU 29.09.2023
10. ATLETIKA  TU  29.09.2023
11. MICHAELLIHO 6  TU 29.09.2023
12. ŠH  DIAKOVÁ TU 26.02.2024
13. BJJ, JUDO TU 29.09.2023
14. SAI CENTRUM TU 29.09.2023
15. KOMUNITNÉ CENTRUM TU 29.09.2023
16. Š. FURDEKA TU 29.09.2023
17. HASIČSKÝ TU 29.09.2023
18. JO ZÁTURČIE TU 29.09.2023