Číslo Názov  ŠZ Pdf Aktualizované
1. CVČ KAMARÁT TU 24.01.2023
2. ZŠ MUDROŇA TU 27.09.2022
3. ZŠ A.DUBČEKA, VODNÉ PÓLO  TU  14.03.2023
4. ZŠ PODHÁJSKA TU 26.09.2022
5. ZŠ A.STODOLU TU 30.09.2022
6. ZŠ DOLINSKÉHO, KOLKY TU 26.09.2022
7. ZŠ ZANOVITA TU 27.09.2022
8. ATLETIKA TU 26.09.2022
9. MICHAELLIHO 6      TU  30.09.2022
10. THA  DIAKOVÁ TU 26.09.2022
11. BJJ ZÁTURČIE TU 30.09.2022
12. SAI CENTRUM TU 26.09.2022
13. KOMUNITNÉ CENTRUM TU 26.09.2022
14. ZŠ HURBANOVA TU 26.09.2022
15. Š. FURDEKA TU 26.09.2022
16. HASIČSKÝ TU 26.09.2022
17. JO ZÁTURČIE TU 25.10.2022