Číslo Názov  ŠZ Pdf Aktualizované
1. CVČ KAMARÁT TU 31..03.2022
2. ZŠ MUDROŇA TU 27.09.2021
3. ZŠ A.DUBČEKA, VODNÉ PÓLO  TU  15.10.2021
4. ZŠ PODHÁJSKA TU 27.09.2021
5. ZŠ A.STODOLU TU 27.09.2021
6. ZŠ DOLINSKÉHO  KONE, KOLKY,  TU 27.09.2021
7. ZŠ ZANOVITA TU 30.09.2021
8. TV VÝCHODNA
TV VÝCHDNA - ZIMNÉ OBDOBIE
TU
TU
28.09.2021
01.10.2021
9. MICHAELLIHO 6      TU  27.10.2021
10. THA  DIAKOVÁ TU 27.09.2021
11. VONS GYM TU  
12. SAI CENTRUM TU 28.09.2021
13. KOMUNITNÉ CENTRUM TU 27.09.2021
14. ZŠ HURBANOVA TU 13.05.2022
15. Š, FURDEKA TU 27.09.2021
16. HASIČSKÝ TU 27.09.2021
17. ACTIVE KIDS TU 27.09.2021