Predbežný rozvrh záujmových útvarov na šk.rok 2019/2020 sa môže meniť podľa záujmu a počtu prihlásených.

ROZVRH