AKTUALIZÁCIA USMERNENIA PRE ŠKOLSKÉ KOLÁ  OSJL

 Zmeny usmernení nastávajú v nasledujúcich bodoch:

·  Priebeh olympiády: Samotná súťaž bude prebiehať na stránke www.onlineolympiady.sk, kde žiak zadá prístupový kód a sprístupní sa mu test. Test môže začať riešiť v čase 9:00 – 10:25. Čas na vypracovanie online testu bude maximálne 35 minút. To znamená, že posledné možné odovzdanie odpovedí je o 11:00! (čas je predĺžený kvôli možnosti zapojiť a vystriedať viac súťažiacich v jednej informatickej miestnosti)

V prípade dosiahnutia rovnakého počtu bodov u viacerých súťažiacich výsledné poradie žiakov školy v školskom kole určí školská komisia podľa platných MOP a usmernení pre daný ročník OSJL.

Banner mládež v akcii

VÝSLEDKY  2020/2021

VÝSLEDKY  2019/2020