Pozvánka na zapojenie sa do predmetových súťaží a olympiád - terminovník tu.

Aktuálna informácia k organizácii olympiád v školskom roku 2020/21 - tu

Banner mládež v akcii

VÝSLEDKY  2020/2021

VÝSLEDKY  2019/2020