NÁZOV PDF PDF
TECHNICKÁ OLYMPIÁDA – A,B  usmernenie OK pokyny OK
OLYMPIÁDA ZO SJL usmernenie  OK  
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - Z5,Z9 usmernenie OK - nové  
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - Z6,Z7,Z8 usmernenie OK  
OLYMPIÁDA V ANGL. JAZ. 1A,1B Registrácia do vyšších kôl OAJ usmernenie
OLYMPIÁDA V NEM. JAZ. 1A,1B usmernenie  ŠK usmernenie OK
ŠALIANSKY MAŤKO I,II,III propozície O Z N A M 
FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA – E,F usmernenie   
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA – D    
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - C usmernenie OK pokyny OK
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - D    
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – E pokyny OK  
GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA – E,F,G us mernenie OK  
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA – C,D,E,F usmernenie OK pokyny OK
PYTAGORIÁDA 3,4,5,6,7,8
PYTAGORIÁDA 3,4,5,6,7,8
usmernenie  OK  
  Prihlasovanie žiakov na POPS elektronicky-informácie PRE ŠKOLY
 
Banner mládež v akcii