NÁZOV PDF PDF
TECHNICKÁ OLYMPIÁDA – A,B  POKYNY  
OLYMPIÁDA ZO SJL POKYNY  
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - Z5,Z9 POKYNY  
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - Z6,Z7,Z8 POKYNY  
OLYMPIÁDA V ANGL. JAZ. 1A,1B POKYNY  
OLYMPIÁDA V NEM. JAZ. 1A,1B    
ŠALIANSKY MAŤKO I,II,III PROPOZÍCIE  
FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA – E,F    
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA – D    
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - C    
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - D    
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – E    
GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA – E,F,G POKYNY  
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA – C,D,E,F    
PYTAGORIÁDA 3,4,5,6,7,8
PYTAGORIÁDA 3,4,5,6,7,8
   
Banner mládež v akcii