FAKTÚRY ODBERATEĽ

Január  2015

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November Decemer

 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo faktúry Číslo zmluvy Dátum vystavenia faktúry Odberateľ
1 prenájom priestorov 1/2015 400,00€   1   7.1.2015 R. Kučera ONE
2 refundácia prevádzkových nákladov 12/14 90,19   2   7.1.2015 Mesto Martin
3 prenájom priestorov 1/15 250,00   3   7.1.2015 E. Pučeková
4 prenájom priestorov 22,50   4   16.1.2015 AV, Martin
5 náklady na priestory 79,96   5   21.1.2015 E. Pučeková
6 nákldy na priestory 16,00   6   27.1.2015 MŠ Podhradie
7 záloha na  zabezpečenie súťaží žiakov 3825,00   15001   28.1.2015 MV SR, Ba