FAKTÚRY DODÁVATEĽ

September  2015

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo Faktúry Číslo zmluvy Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1 prevádzka xerox 8/15 28,57   1500748   7.9.2015 XPS Martin
2 služby pevnej linky 8/15 42,25   2777205545   7.9.2015 Slovak Telekom
3 hovorné 8/15 3,98   1150916095   7.9.2015 SWAN, Ba
4 spracovanie učt. 8/15 480,00   2015010   8.9.2015 M.Taligová
5 sklenárske práce 252,00   242015   8.9.2015 Sklenárstvo Krivušová
6 dodávka tepla a teplej vody8/15 862,36   5101503938   10.9.2015 STEFE Mt
7 inzercia My- Turč. noviny 48,00   1535115521   11.9.2015 Petit Press, Ba
8 dodávka tepla a teplej vody 8/15 862,36   5101503938   10.9.2015 STEFE Mt
9 aktuálne verzie 169,20   720151447   14.9.2015 VEMA s.r.o.Ba
10 ponuka web regiony online 12,00   1535115729   16.9.2015 Petit Press, Ba
11 inzercia Turč. echo 24,00   1535115861   17.9.2015 Petit Press, Ba
12 šatňové skrinky 297,06   20150234   17.9.2015 Drevokom Slovakia
13 služby 2015,2016 83,65   5590020259   21.9.2015 IVES Košice
14 ponuka CVČ web regiony online 12,00   1535116297   24.9.2015 Petit Press, Ba
15 bageta 70 ks 75,60   912015   30.9.15 V. Mišík, Mt