FAKTÚRY DODÁVATEĽ

Január  2015

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo Faktúry Číslo zmluvy Dátum doručeniania faktúry Dodávateľ
1 hlasové služby 12/14 44,10   9769530678   8.1.2015 .Slovak Telekom
2 prevádzka XEROX 12/14 50,11   20141068   8.1.2015 XPS Mt
3 hovorné 125/14 3,98   1150115441   8.1.2015 SWAN Ba
4 teplo a teplá voda 12/14 2310,46   5101405650   14.1.2015 STEFE Martin
5 poukážky olympiáda AJ 60,00   1500001   16.1.2015 Demro MT
6 poukážky olympiáda Mat 60,00   1500002   27.1.2015 Demro MT
7 mikroskopy 139,60   150030   30.1.2015 Učebné pomôcky s.r.o. B.B
8 vypracovanie bezpečnostného projektu 55,00   20150038   30.1.2015 Webpomoc s.r.o. Ba