FAKTÚRY DODÁVATEĽ

Október  2015

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo Faktúry Číslo zmluvy Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1 prenájom telocvične Ul. východná 1-6/15 70,00   201500207   2.10.2015 SŠZ MT
2 zdravotný dohľa 7-9/15 36,00   1025/15   6.10.2015 zdravotka PZS
3 služby 4. štvrťrok 29,09   15011148   6.10.2015 Fanit, Ba
4 hovorné 9/15 7,34   1151028437   6.10.2015 SWAN, Ba
5 kontrola PHP 48,64   2015540   6.10.2015 ALL FIRE
6 spracovanie učt. 9/15 480,00   2015011   7.10.2015 M. Taligová
7 služby pevnej linky 9/15 44,69   0778151054   7.10.2015 Slovak Telekom
8  divadelné predstavenia 300,00   112015   7.10.2015 GAUDIA OZ
9 overball 10ks 18,40   2015488   15.10.2015 AK SPORT, Skalica
10 dodávka tepla a teplej vody 9/15 880,83   5101504126   15.10.2015 STEFE Martin, a.s.
11 služby 0,00   5570020554   15.10.2015 IVES Košice
12 školské potreby 359,94   2015140   16.10.2015 R. Lacko, Mt
13 doprava HBL 10.10. Zlín 291,40   2015356   19.10.2015 Samaritan n.o., Mt
14 doprava HBL 11.10 Kežmarok 140,00   2015358   19.10.2015 Samaritan n.o., Mt
15 doprava HBL 17.10 P. Bystrica 87,00   2015362   19.10.2015 Samaritan n.o., Mt
16 Infoturiec paušál 2015 40,00   2015123   19.10.2015 M. Búchala štúdio VMB
17 prevádzka xwrox 9/15 77,15   1500819   23.10.2015 XPS, Mt
18 bageta malá 37,80   1052015   29.10.2015 Ing. Mišík, ČA, Mt
19 bageta malá 43,20   1062015   29.10.2015 Ing. Mišík, ČA, Mt
20 doprava hbl 28.10. Ostrava 276,00   2015369   30.10.2015 Samaritan n.o., Mt