FAKTÚRY DODÁVATEĽ

November  2015

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo Faktúry Číslo zmluvy Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1 doprava HBL 25.10. Čadca 228,20   2015367     Samaritan, n.o., Mt
2 stravné lístky 246 ks 793,58   1580012372     VAŠA Slovensko, s.r.o
3 prevádzka xwrox 10/15 76,56   1500949     XPS, spol. s r.o., Mt
4 služby BOZP 2. polrok 200,00   2282015     M. Mercelová, Sučany
5 bagety 113,40   1092015     Ing. Mišík, Mt
6 hovorné 10/15 3,98   1151128169     SWAN, Ba
7 účtovné služby 10/15 500,00   2015001     TAMA SK, s r.o.
8 teplo a teplá voda 10/15 1305,11   5101504939     STEFE Martin, a.s.
9 hlasové služby 10/15 42,53   9779134923     Slovak Telekom
10 bagetyt 226,8   1092015     Ing. Mišík, Mt
11 doprava HBL 7.11. Ba 477,82   2015394     Samaritan, n.o., Mt
12 refakturácia Fa SFZ 1230,00   142015     ATTACK Vrútky
13 doprava HBL 7.11. Ba 254,96   2015400     Samaritan, n.o., Mt
14 wc pap. jumbo 190,08   2380197997     Lyreco Ba
15 prenájom koňa a priestorov JK 300,00   052015     Jazdec. oddiel KNT
16 sady na čistenie koní 60,19   2015229066     ALM centrum Vizovice
17 prenájom techniky na zú 370,00   2015025     Hasičský zbor Priekopa
18 triedne knihy pre cvč 194,40   1152208989     ŠEVT B. Bystrica
19 doprava HBL Svidník 264,00   2015403     Samaritan, n.o., Mt
20 Spalding- TF 5 ks 124,95   201511032     Danvis, s.r.o., Ba
21 Euro Classic- kužele 44,00   719     Dr. Addams s.r.o., šamorín
22 lopty donic 30,00   2912015     TT sport, s.r.o., Za
23 bageta  52,8   1172015     V. Mišík, Mt
24 lopta, švihadlo, bedbinton raketa, košík 189,43   117715     BPM SPORT, Martin