FAKTÚRY DODÁVATEĽ

Marec  2015

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo Faktúry Číslo zmluvy Dátum doručeniaia faktúry Dodávateľ
1 dodávka tepla a teplej vody -2518,75   5131500350   3.3.2015 STEFE Mt
2 telekomunikačné služby -0,98   3900736763   3.3.2015 Slovak Telekom
3 doprva HBL Zlín 258,40   2015049   5.3.2015 Samaritán
4 hovorné 2/15 3,98   1150319027   5.3.2015 SWAN
5 služby 1. štvrťrok 2015 29,09   15010347   5.3.2015 FANIT s.r.o.
6 spracovanie účtovníctva 2/15 480,00€   2015002   9.3.2015 M. Taligová
7 hlasové služby 2/15 42,27   5771458869   10.3.2015 Slovak Telekom
8 prevádzka stroja xerox 2/15  121,21   1500155   11.3.2015 XPS Mt
9 občerstvenie Šs- bagety 66,00   152015   11.3.2015 V. Mišík, Mt
10 občerstvenie Šs- pletenky 32,40   192015   11.3.2015 V. Mišík, Mt
11 dodávka tepla a teplej vody 2363,56   5101500939   11.3.2015 STEFE Mt
12 občerstvenie Šs- pletenky 50,40   202015   17.3.2015 V. Mišík, Mt
13 občerstvenie Šs- pletenky 50,40   212015   17.3.2015 V. Mišík, Mt
14 občerstvenie Šs- pletenky 50,40   222015   17.3.2015 V. Mišík, Mt
15 zapožičanie materiál ŠS Ok florbal 95,00   0012015   17.3.2015 FBL Klub Spartak Včelín
16 občerstvenie Šs- pletenky 50,40   272015   17.3.2015 V. Mišík, Mt
17 občerstvenie Šs- pletenky 61,20   262015   17.3.2015 V. Mišík, Mt
18 prenájo ŠJ na pytagoriádu 30,00   2   20.3.2015 ZŠ Mudroňa
19 doprava Hbl- Karviná 195,20   2015072   24.3.2015 Samaritan, n.o.
20 doprava Hbl- Gajary 242,10   2015073   24.3.2015 Samaritan, n.o.
21 materiál olympiáda CHe 21,00   20150030   26.3.2015 Lekáreň Beatrix
22 turčianske noviny 70,00   1530201660   26.3.2015 Petit Press
23 dekor sieť 180,00   250403   27.3.2015 KOŠ´K -siete
24 dusičnan železitý 63,29   3151119   30.3.2015 MARCONI s.r.o
25 bagety 54,00   302015   31.3.2015 V. Mišík, Mt
26 prenájom priestorov 35,64   42015   31.3.2015 Gymlet Mt