FAKTÚRY DODÁVATEĽ

Jún  2015

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo Faktúry Číslo zmluvy Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1 prevádzkovanie xwrox 5/15 51,96   1500440   2.6.2015 XPS Mt
2 stravné lístky 330 ks 1062,95   1580006255   2.6.2015 VAŠA Slovensko
3 vodné a stočné 1-5/15 321,07   35332072   2.6.2015 Turvod MT
4 služby BOZP 1-6/15 200,00   145/2015   3.6.2015 M. Mercelová
5 hovorné 5/15 3,98   1150626395   4.6.2015 SWAN
6 účtovníctvo 5/15 480,00   2015006   8.6.2015 M. Taligová
7 preprava deti Víkendová škola  350,00   2015001   8.6.2015 Prenajom voz. s.r.o
8 preprava MŠU- L. Sielnica 198,00   2015154   9.6.2015 Samaritan, n.o.
9 preprava MŠU- Bojnice 169,00   2015157   8.6.2015 Samaritan, n.o.
10 preprava detí zo ZU Víkendová škola 350,00   2015001   8.6.2015 Prenajom vozidiel s.r.o
11 dodávka tepla a teplej vody 5/15 967,44   5101502438   9.6.2015 STEFE Martin
12 hlasové služby 5/15 43,26   5774350122   10.6.2015 Slovak Telekom
13 JRP- návšteva DI pre deti MŠU 414.00   142015   11.6.2015 ABC MARTIN o.z.
14 vývoz odpadu na skládku 66,00   2015007   16.6.2015 R. Škula, Necpaly
15 uhrada za úžívanie priestorov 1-6/15 160,00   2015007   16.6.2015 PegaFun, Martin
16 preprava MŠU- Bojnice 191,00   2015185   17.6.2015 Samaritan, n.o.
17 nerezová entomolog. pinzeta 17 ks 62,17   262015   22.6.2015 Entomolog. pomôcky Ba
18 tričká, klobúky MLDU 664,4   1500499   23.6.2015 ANIMASEUS Za
19 preprava MŠU- Bojnice 185,00   2015202   23.6.2015 Samaritan, n.o.
20 preprava MŠU- Bojnice 159,4   2015197   23.6.2015 Samaritan, n.o.
21 materiál 306,24   201583   24.6.2015 Papier-hračky- Lacko
22 prenájom tanečných sál 3-6/15 990,00   20150008   29.6.2015 Z. Lacková
23 prenájom priestorov  162,00   392015   29.6.2015 VONS-GYM
24 tričká, nohavice 200,00   201507   30.6.2015 EMMA krajčírstvo