FAKTÚRY DODÁVATEĽ

Júl  2015

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo Faktúry Číslo zmluvy Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1 služby 3. štvrťrok 29,09   15010775   10.7.2015 FANIT Ba
2 zdravotný dohľad 4-6/15 36,00   0623/15   10.7.2015 zdravotka PZS
3 obedy MLDU 676,2   33/07/15   10.7.2015 ŠJ pri GVPT
4 hovorné 6/15 3,98   1150728172   10.7.2015 SWAN Ba
5 účtovníctvo 6/15 480,00   2015008   10.7.2015 M. Taligová
6 prevádzka xwrox 6/15 87,16   1500545   10.7.2015 XPS Mt
7 služby pevnej linky 6/15 41,88   3775300551   10.7.2015 Slovak Telekom
8 teplo teplá voda 6/15 862,36   5101502938   20.7.2015 STEFE Mt
9 doprava MLDU 99,60   2015221   20.7.2015 SAMARITAN n.o.
10 vstup MLDU 38,00   2015420047   20.7.2015 SNM Martin
11 obedy LT 259,20   2015253   20.7.2015 Padych- Penzión Čierna Pani
12 obedy LT 280,8   2015258   27.7.2015 Padych- Penzión Čierna Pani