FAKTÚRY DODÁVATEĽ

Február  2015

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo Faktúry Číslo zmluvy Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1 žiarivky 22,08   20150007   2.2.2015 S. Šagáth
2 poukážky Šaliansky Maťko 78,00   1500003   2.2.2015 DEMRO MT
3 Training Club JD 32,00   052   2.2.2015 ADDAMS magicshop.sk
4 služby 2015 99,60   2015144   2.2.2015 RVC Martin
5 prevádzkovanie stroja Xerox1/15 51,37   1500040   3.2.2015 XPS Mt
6 hovorné 1/15 3,98   1150219035   5.2.2015 SWAN
7 preprava HBL liga   375,30   2015011   5.2.2015 Samaritan n.o.    
8 poplatky za volania pevná linka 46,01   3770484984   6.2.2015 Slovak Telekom
9 poukážky Bio. Ol. 52   1500004   6.2.2015 DEMRo
10 časopis 5   1415-5085   10.2.2015 Ares spol. s.r.o.
11 vodné, stočné 188,51   35300512   10.2.2015 turvod
12 prenájom priestorov 15,00   1   10.2.2015 ZŠ Mudroňa
13 bagety 78,00   2/2015   11.2.2015 Ing. Vladimír Mišík
14 loptičky 20.80   36/2015   11.2.2015 TT sport, s.r.o.
15 spracovanie účtovníctva 2015 480,00   2015001   11.2.2015 Taligová Martina
16 dodávka tepla a teplej vody 2 213,44   5101500441   12.2.2015 STEFE Martin, a.s.
17 údržka a kontrola notebook 20,00   201500007   18.2.2015 Bc, Jaroslav Ondrrejčík
18 poukážky 90,00   1500005   23.2.2015 DEMRO
19 renovácia toner 30,00   150147   24.2.2015 KUBICOMP s.r.o.
20 poukážky 120,00   1500006   24.2.2015 DEMRO
21 bagety 48,00   132015   27.2.2015 Ing. Vladimír Mišík
22 bagety 84,00   142015   27.2.2015 Ing. Vladimír Mišík