FAKTÚRY DODÁVATEĽ

December  2015

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo Faktúry Číslo zmluvy Dátum dodania faktúry Dodávateľ
1 prevádzka xerox 11/15 70,81   1501000   1.12.2015 XPS Mt
2 sady rozlišovacích dresov 78,12   156662441   1.12.2015 Krimar s.r.o., Havířov
3 Skytec SPB- 210 174,8   20156181094   1.12.2015 elektronic star
4 doprava hbl Pruské 224,96   2015407   2.12.2015 Samaritan n.o.
5 doprava hbl Karviná 236,00   2015408   2.12.2015 Samaritan n.o.
6 Šk. stôl 2-m Klasic 16 ks 767,04   15811280   2.12.2015 Školex, Ba
7 nájom Tv hasičský krúžok  180,00   22   3.12.2015 ZŠ s MŠ Priehradná
8 CD v obrázkoch  19,90   150362   3.12.2015 Microitem v o.s.
9 šport. materiál 275,58   201521236   3.12.2015 Marea  Production
10 kolkárske dráhy na činnosť ZÚ 200   1020150008   3.12.2015 TJ Lokomotíva Vrútky
11 poukážky olympiáda SJ 30,00   1500019   3.12.2015 J. Demáčková- Demro Mt
12 poukážky olympiáda Tech 156,00   1500018   3.12.2015 J. Demáčková- Demro Mt
13 odborná prehliadka elektrického zariadenia 550,00   3915000216   7.12.20215 BKL Elektro Mt
14 branka a lopty na minihádzanú 310,00   201542   7.12.2015 THA s.r.o. Mt
15 Anonymous masky 17,85   201513442   4.12.2015 P. Šuhajda ASCONA
16 radiator a výmena  210,90   2015016   7.12.2015 R. Škula, Necpaly
17 kancelárske a výtvarné potreby 247,16   2015188   7.12.2015 Papier hračky Lacko
18 lopty vodné pólo 360,00   150429   7.12.2015 I. Mikita M Šport
19 účtovníctvo 11/15 500,00   2015002   7.12.2015 TAMA SK s.r.o.
20 služby 11/15 3,98   1151223996   7.12.2015 SWAN Ba
21 služby 11/15 44,24   1780041656   7.12.2015 Slovak Telekom
22 náklady tanečný workshop 450,00   62015   7.12.2015 Sketch hell, Ba
23 xerox papier 341,23   1510100649   8.12.2015 Demro Mt
24 vodné a stočné 436,60   35359245   8.12.2015 Turvod Mt
25 prenájom tanečných sál 990,00   15110004   9.12.2015 Z. Lacková s.r.o.
26 prevedenie sklenárskych prác 132,00   342015   9.12.2015 M. Krivušová- sklenárstvo
27 poskytovanie služieb- vedenie zu 132,00   201522   9.12.2015 B. Pišná
28 dodávka tepla a teplej vody 11/15 1736,26   5101505126   10.12.2015 STEFE Martin
29 revízia elktro spotrebičov 182,64   20150066   10,12.2015 S. šagát, T. Teplice
30 ESET NOD32 36,00   2015000160   11.12.2015 Nac systems
31 kancelárske a výtvarné potreby 293,98   2015192   11.12.2015 Papier hračky Lacko
32 akcia pre ZÚ turistický 24,00   20150076   11.12.2015 Ranch Paradise
33 loptičky DHS 35,00   3142015   14.12.2015 TT sport Za
34 batoh, taška, pero, tričko s potlačou 887,00   1500854   14.12.2015 Animaseus Za
35 prenájom priestorov 10-12/15 180,00   0042015   15.12.2015 MTA Martin
36 prenájom priestorov 10-12/15 63,00   201500272   15.12.2015 SŠZ mesta Mt
37 prenájom priestorov 10-12/15 666,00   201500271   15.12.2015 SŠZ mesta Mt
38 hlina 29,45   2015298   15.12.2015 D. Repka Púchov
39 zabezpečenie zdravot dohľadu 36,00   1282/15   15.12.2015 Zdravotka PZS
40 prenájom priestorov 10-12/15 242,00   732015   16.12.2015 Vons gym, Mt
41 gumolano, gumový nástavec 125,00   151254   16.12.2015 V. Gimecká, Trenčín
42 užívanie priestorov 10-12/15 88,00   2015014   17.12.2015 PegaFun Mt
43 stravné lístky 966,76   1580014350   22.12.2015 Vaša Slovensko
44 PC 414,00   2015000176   23.12.2015 NAC Systems
45 PC 386,00   2015000176   23.12.2015 NAC Systems
46 notebook 200,00       23.12.2015 NAC Systems
47 účtovníctvo 12/15 500,00   2015003   30.12.2015 TAMA SK s.r.o.
48 prevádzka xerox 12/15 72,74   1501077   4.1.2016 XPS MT
49 služby 12/15 3,98   1160121143   7.1.2016 SWAN, Ba
50 služby 12/15 43,74   5780957014   7.1.2016 Slovak telekom
51 dodávka tepla a teplej vody 12/15 2076,03   5101505628   13.1.2015 STWFE MT
52 dodávka  a distribúcia el. energie 2015  -178,83   6211216027   18.1.2016 SSeE Za