FAKTÚRY DODÁVATEĽ

August  2015

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo Faktúry Číslo zmluvy Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1 prevádzka xerox 7/15 16,36   1500646   5.8.2015 xps mt
2 služby pevnej linky 41,88   5776253832   6.8.2015 Slovak Telekom
3 dodávka tepla a teplej vody 7/15 862,36   5101503437   17.8.2015 STEFE Martin
4 spracovanie učt. 7/15 480,00   2015009   17.8.2015 M. Taligová
5 stravné lístky  806,41   1511007456   31.8.2015 Vaša Slovensko