FAKTÚRY DODÁVATEĽ

Apríl  2015

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo Faktúry Číslo zmluvy Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1 poukážky ol. Che 30,00   1500011   1.4.2015 DEMRO MT
2 prevádzkovanei xerox 3/15 89,38   1500208   7.4.2015 XPS Mt
3 hovorné 3/15 3,98   1150426598   7.4.2015 SWAN Ba
4 doprava HBL liga Kežmarok 124,20   2015076   7.4.2015 Samaritan n.o.
5 doprava HBL liga Zlín 258,40   2015077   7.4.2015 Samaritan n.o.
6 doprava HBL liga Nitra 265,61   2015078   9.4.2015 Samaritan n.o.
7 doprava HBL liga Čadca 61,10   2015079   9.4.2015 Samaritan n.o.
8 stravné lístky 195 ks 630,04   1580004294   9.4.2015 VAŠA Slovensko
9 prenájom tanečných sál 1-3/15 990,00   20140062   9.4.2015 Z. Lacková
10 zabezpečenie zdravotného dohľadu 36,00   023115   9.4.2015 zdravotka-  PZS
11 služby 2. štvrťrok 2015 29,09   15010411   9.4.2015 FANIT s.r.o.
12 spracovanie účt. 3/15 480,00   2015003   10.4.2015 M. Taligová
13 občerstvenie ŠS - bagety 54,00   332015   13.4.2015 V. Mišík
14 občerstvenie Šs - bagety 59,40   322015   13.4.2015 V. Mišík
15 občerstvenie ŠS - bagety 97,20   312015   13.4.2015 V. Mišík
16 teplo a teplá voda 3/2015 1913,20   5101501438   13.4.2015 STEFE a.s.
17 demontáž a montáž radiátora 66,00   2015003   14.4.2015 R. Škula
18 poukážky ol. Bio 90,00   1500012   15.4.2015 DEMRO MT
19  figúrka divadlo a podstavec 9 ks 47,70   15074   17.4.2015 PRINTONER s.r.o
20 bagety -ŠS 151,8   422015   17.4.2015 V. Mišík
21 bagety -ŠS 75,6   402015   17.4.2015 V. Mišík
22 bagety -ŠS 75,6   412015   17.4.2015 V. Mišík
23 doprava HBL Čadca, Pruské 216,31   2015099   20.4.2015 Samaritan n.o.
24 doprava HBL Karviná 208,00   2015101   20.4.2015 Samaritan n.o.
25 poukážky ol. mat. 86,00   1500013   22.4.2015 DEMRO MT
26 nájom Vons-gym 1-3/15 198,00   242015   24.4.2015 P. Vons
27 servisné práce EZS 100,38   2015059   24.4.2015 REMIS
28 doprava HBL Kežmarok 124,20   2015107   29.4.2015 Samaritan n.o.
29 bagety -ŠS 133,92   432015   30.4.2015 V. Mišík
30 divadelné predstavenia 200,00   52015   30.4.2015 OZ Gaudia