ZMLUVY

 2015 

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
OBJEDNÁVKY ZMLUVY FA.ODBERATEĽ FA.DODÁVATEĽ

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 


 
PDF Číslo Popis zmluvy s DPH Dátum podpisu Druhá zmluvná strana
OÚ-ZA-OS1-2014/031774-004 zabezpečenie súťaží žiakov ZŠ a SŠ 1200€ 15.12.2014 MV SR OÚ Žilina, odbor školstva
  služby OPP a BOZP 200€/polrok 5.1.2015 Ing. Mercelová
OÚ-ZA-OS1-2015/003011-007 zabezpečenie súťaží žiakov ZŠ a SŠ 4250,00 23.1.2015 MV SR OÚ Žilina, odbor školstva
1/2015 nájom nebytových priestorov 3€/hod 26.1.2015 Ing. S. Faustová
25021-01/f/MT o poskytnutí služby 24,24€/ štvťrok 30.1.2015 Fanit, s.r.o., Ba
dodatok č.1 k zmluve 
OÚ-ZA-OS1-2014/031774-004
zabezpečenie súťaží žiakov ZŠ a SŠ 3550€ 29.1.2015 MV SR OÚ Žilina, odbor školstv
3/2015 prenájom nebytových priestorov 15€/olympiáda 29.1.2015 ZŠ Mudroňa, Mt
2/2015 nájom nebytových priestorov 96€ 6.2.2015 ŠS Knock-Knock
č.4 poskytnutie dot. z rozpočtu obce Žabokreky 150,00 16.2.2015 obec Žabokreky
č.2 poskytnutie dot. z rozpočtu obce Trnovo 80,00 23.2.2015 obec Trnovo
05/§51/2015/B/MT o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe   29.1.2015 UPSV a R Mt
1P/2015 o preprave osôb   31.1.2015 SAMARITÁN n.o.
8003464 o poskytovaní produktov a sprostredkovateľských služieb   27.2.2015 VAŠA Slovensko
NJMT 02/25/3/2015 nájom nebytových priestorov 57,75 25.3.2015 Jazyková škola VaV-EÚ
1S/2015 o spolupráci   27.4.2015 M. Ševčík- SAI SPORT
č.4 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sučany 540,00 19.5.2015 obec Sučany
2S/2015 o spolupráci   10.6.2015 MTA, Martin
1K/2015 kúpna 700,00 1.7.2015 P. Slezák
2K/2015 kúpna 800,00 1.7.2015 P. Slezák
3D2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obc 40,00 20.7.2015 obec Mošovce
3/2015 nájom nebytových priestorov 4,50/hod 31.8.2015 L. Polónyová
4D/2015 Vv činnosť pre deti 20€/dieťa 2.9.2015 obec Príbovce
4/2015 o nájme 3,5/hod 2.9.2015 Johnś English School
3S/2015 o spolupráci   2.9.2015 ZŠ s MŠ Priehradná, Mt
4S/2015 o spolupráci   7.9.2015 ZŠ s MŠ Dolinského, Mt
5S/2015 o spolupráci   7.9.2015 ZŠ A. Dubčeka, Mt
6S/2015 o spolupráci   8.9.2015 ZŠ s MŠ Gorkého, Mt
7S/2015 o spolupráci   8.9.2015 ZŠ Mudroňa, Mt
8S/2015 o spolupráci   8.9.2015 SZŠ T. Zanovita
9S/2015 o spolupráci   8.9.2015 ZŠ A. Stodolu, Mt
dodatok č. 1  k zmluve č.3/2014   10.9.2015 Slovenský skauting Zbor Fatran
dodatok č. 1  k zmluve č. OÚ-ZA-OS1-2015/003011-007 6250,00 21.9.2015 MV SR OU Žilina , od. školstva
10S/2015 o spolupráci   23.9.2015 ZŠ Ul. J. Kronera
1V/2015 o výpožičke 1184,00 19.9.2015 ZŠ s MŠ Dolinského, Mt
2V/2015 o výpožičke 1154,00 19.9.2015 ZŠ A. Dubčeka, Mt
3V/2015 o výpožičke 474,00 19.9.2015 ZŠ s MŠ Gorkého, Mt
4V/2015 o výpožičke 950,00 19.9.2015 ZŠ Mudroňa, Mt
5V/2015 o výpožičke 398,00 19.9.2015 ZŠ A. Stodolu, Mt
6V/2015 o výpožičke 1638,00 29.9.2015 SZŠ T. Zanovita
10/2015 o nájme  9€/hod 29.9.2015 Z. Lacková, Mt
1PS/2015 o poskytnutí služby 6€úhod 30.9.2015 B. Pišná
9/2015 nájom nebytových priestorov 11€/hod 30.9.2015 Vons Gym
1UČT/2015 o vedení účtovnej agendy 500€/mes 30.9.2015 TAMA SK, s.r.o
11S/2015 o spolupráci   1.10.2015 Evanjelická spojená škola, Mt
7/2015 nájom nebytových priestorov 9€/hod 1.10.2015 SŠZ mesta Martin
8/2015 nájom nebytových priestorov 9€/hod 1.10.2015 SŠZ mesta Martin
5/2015 nájom nebytových priestorov 4,50/hod 1.10.2015 L. Hanzel
11/2015 o nájme 900€ 1.10.2015 Jazdecký oddiel  KNT
13/2015 o nájme 13€/hod 1.10.2015 M. Ševčík SAI Sport
14/2015 o nájme 8€/hod 1.10.2015 PEGAFUN DANCE GROUP Mt
15/2015 o určení výšky nájmu 9€/hod 7.10.2015 MTA, Martin
201517 nájom nebytových priestorov 90€ 6.10.2015 ZŠ s MŠ Dolinského, Mt
6/2015 nájom nebytových priestorov 3€/hod 7.10.2015 S. Koreňová, Mt
12/2015 určenie výšky nájmu 18,00€/hod 8.10.2015 ZŠ s MŠ Priehradná, Mt
1D/2015 darovacia   16.10.2015 DEJMARK, spol. s r.o., Mt
4/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obc 240,00€ 19.10.2015 Obec Blatnica
95/par. 51/2015/B/MT o zabezpečení podm. vykonávania absolvent. praxe...   27.10.2015 UPSV a R, Mt
    1/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 120€ 27.11.2015 Obec Karlová
12/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 25€ 7.12.2015 Obec Dubové
1Z/2015 o postúpení práv a prevzatí záväzkov   28.10.2015 Z. Lacková s.r.o.
1/2016 nájom nebytových priestorov 2600€ 15.12.2015 M. Ševčík SAI Sport