Vážení rodičia,
všetky aktuálne oznamy a informácie k pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti CVČ Kamarát nájdete na našej webovej stránke alebo sa môžete informovať priamo v kancelárii CVČ.
Informácie , ktoré sa týkajú občianskych združení neXt st.Art , DFS Turiec a FS Fatran Vám podajú zástupcovia týchto občianskych združení , prípadne ich nájdete na ich webových stránkach.  

PONUKA PRÁCE