OZNÁMENIE
Od 17.5.2021 sa v budove CVČ A. Kmeťa 22  obnovuje záujmová činnosť. Všetky záujmové útvary realizujeme
podľa aktuálneho rozvrhu hodín TU.

 INFORMÁCIE A POKYNY K ČINNOSTI    VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/.

POĎAKOVANIE- DS SMITH TURPAK OBALY, a. s.

TOPlist