Vážení rodičia,

Pravidelná záujmová činnosť v CVČ Kamarát pokračuje v plnom rozsahu podľa aktuálneho rozvrhu platného od 14.1.2019. / v menu ROZVRH- CVČ Kamarát/. 

Spoluprácu s občianskym združením neXt st.Art sme ukončili. Naďalej pokračuje spolupráca s občianskymi združeniami DFS Turiec a FS Fatran