NEPREHLIADNITE!

 

Prevádzka CVČ od 16.9.2019:   9:00 -17:30  

Termín odovzdania vzdelávacieho poukazu :  do 25.9.2019

Začiatok činnosti:   Kamarát klub – od 23.9.2019 /13:00-15:00/

                                  Záujmové útvary- od 30.9.2019/ podľa rozvrhu/

/ Rozvrh činnosti záujmových útvarov nájdete  na stránke CVČ v časti ROZVRH/

 V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte telefonicky, prípadne mailom.