OZNAM

Počas veľkonočných prázdnin od 29.03.2018 do 3.4.2018

sa pravidelná záujmová činnosť a Kamarát klub nekoná.

Začíname 4.4.2018.

Ďakujeme.