PONUKA  NA  PRENÁJOM  NEBYTOVÝCH  PRIESTOROV

      Riaditeľstvo CVČ A. Kmeťa 22, Martin ponúka na prenájom nebytové priestory  na prízemí  so samostatným vchodom  s celkovou rozlohou  60 m².

      Výška nájmu v súlade s VZN mesta Martin o hospodárení s majetkom mesta Martin.

Kontakt: CVČ , A. Kmeťa 22, 036 01 Martin

               tel.: 043/4133651, e- mail: riaditelcvc@gmail.com