OZNAM
Počas letných prázdnin nás v CVČ Kamarát nájdete :
12.7. 2019 7:00 – 11:00
22.-26.7. 2019 7:00 – 8:00 15:00 – 16:00
5.8.-9.8.2019   7:00 – 8:00 15:00 – 16:00
26.8.- 28.8.2019 8:00 – 14:00