Pravidelná záujmová činnosť v CVČ Kamarát začína podľa rozvrhu od pondelka 1.10.2018.