INFORMÁCIE A POKYNY K ČINNOSTI
https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
 VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
 AKTUALIZOVANÝ ROZVRH-  A. KMEŤA, 22

K priebehu jednotlivých záujmových útvarov / prezenčne,
dištančne/  v elokovaných pracoviskách sa môžete informovať v CVČ
alebo priamo u vedúceho.

TOPlist