PONUKA  NA  PRENÁJOM  NEBYTOVÝCH  PRIESTOROV

 

      Riaditeľstvo CVČ Ul. A. Kmeťa 22, Martin ponúka na prenájom nebytové priestory na prízemí CVČ , samostatný vchod zo  strany  Ul. A. Kmeťa  s celkovou rozlohou  42 m².

    Výška nájmu v súlade s VZN mesta Martin o hospodárení s majetkom mesta Martin.

 

Kontakt: CVČ , A. Kmeťa 22, 036 01 Martin

tel.: 043/4133651, e- mail: riaditelcvc@gmail.com