FAKTÚRY ODBERATEĽ

Október  2015

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November Decemer

 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo faktúry Číslo zmluvy Dátum vystavenia faktúry Odberateľ
1 prenájom priestorov 10/15 400.00   75   1.10.2015 R. Kučera ONE
2 prenájom priestorov 10/15 250,00   76   1.10.2015 E. Pučeková
3 refundácia nákladov 9/15 90,19   77   1.10.2015 Mesto Martin
5 záloha 3port. súťaže  1696,82   15010   6.10.2015 MV SR Ba
6 refundácia nákladov divadlo 25,50   78   6.10.2015 MŠ Podhradie
7 refundácia nákladov divadlo 16,00   79   7.10.2015 MŠ Belá Dulice
8 prenájom priestorov 10/15 9,00   80   30.10.2015 L. Hanzel, Sučany
9 prenájom priestorov 10/15 36,00   81   30.10.2015 L. Polónyová, Mt
10 prenájom priestorov 10/15 9,00   82   30.10.2015 S. Koreňová, Mt