FAKTÚRY ODBERATEĽ

November  2015

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November Decemer

 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo faktúry Číslo zmluvy Dátum vystavenia faktúry Odberateľ
1 refundácia nákladov 10/15 90,19   83   2.11.2015 Mesto Mt
2 prenájom priestorov 11/15 400,00   84   2.11.2015 R. Kučera ONE
3 prenájom priestorov 11/15 250,00   85   2.11.2015 E. Pučeková
4 zabezpečenie vvč 60,00   86   13.11.2015 obec Príbovce
5 prenájom priestorov 150,00   87   19.11.2015 AV Martin
6 prenájom priestorov 60,00   88   19.11.2015 Slov. advokát. komora
7 zabezpečenie súťaží žiakov ŠS 269,68   15011   25.11.2015 MV SR Ba