FAKTÚRY ODBERATEĽ

Marec  2015

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November Decemer

 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo faktúry Číslo zmluvy Dátum vystavenia faktúry Odberateľ
1 nájom nebytových priestorov 3/15 400,00€   15   3.3.2015 R. Kučera ONE
2 nájom nebytových priestorov 3/15 250,00€   16   3.3.2015 E. Pučeková
3 refundácia nákladov 2/15 90,19€   17   3.3.2015 Mesto MT
4 nájom nebytových priestorov 16,00   18   3.3.2015 OZ Samira
5 nájom nebytových priestorov 16,00€   19   3.3.2015 L. Hanzel
6 nájom nebytových priestorov 12,00   20   3.3.2015 S. Faustová
7 nájom nebytových priestorov 13,50€   21   4.3.2015 J. Redechová
8 prenájom priestorov 390,00   22   18.3.2015 Johns´English school
9 prenájom priestorov 81,00   23   22.3.2015 Šk MEDEA
10 prenájom priestorov 77,00   24   31.3.2015 Jazykovka VaV
11 prenájom priestorov 3/14 16,00   25   31.3.2015 L. hanzel
12 prenájom priestorov 3/14 24,00   26   31.3.2015 OZ Samira
13 prenájom priestorov 2, 3/14 27,00   27   31.3.2015 OZ Samira
14 výdavky na olympiády 821,94   15005   31.3.2015 MV SR Ba