FAKTÚRY ODBERATEĽ

Máj  2015

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November Decemer

 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo faktúry Číslo zmluvy Dátum vystavenia faktúry Odberateľ
1 refundácia nákladov 4/15 90,19   39   4.5.2015 Mesto Mt
2 prenájom priestorov 5/15 400,00   40   4.5.2015 R. Kučera ONE
3 prenájom priestorov 5/15 250,00   41   4.5.2015 E. Pučeková
4 refakturácia nákldov divadlo 97,60   42   7.5.2015 Gymnázium Lettricha
5 refakturácia nákldov divadlo 98,60   43   7.5.2015 Spojená škola MT
6 prenájom priestorov 57,75   44   7.5.2015 VaV Prešov
7 zabezpečenie súťaží žiakov 425,00   15007   19.5.2015 MV SR Bratislava
8 zabezpečenie súťaží žiakov 525,31   15008   19.5.2015 MV SR Bratislava