FAKTÚRY ODBERATEĽ

Jún  2015

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November Decemer

 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo faktúry Číslo zmluvy Dátum vystavenia faktúry Odberateľ
1 prevádzkové náklady 5/15 90,19   45   1.6.2015 Mesto Martin
2 nájom priestorov 6/15 400,00   46   1.6.2015 R. Kučera ONE
3 nájom priestorov 6/15 250,00   47   1.6.2015 E. Pučeková
4 nájom priestorov 5/15 16,00   48   1.6.2015 OZ SAMIRA
5 nájom priestorov 5/15 13,5   49   1.6.2015 OZ SAMIRA
6 nájom priestorov 5/15 16,00   50   1.6.2015 L. Hanzel
7 nájom priestorov 3/15,5/15 24,00   51   1.6.2015 Ing. Faustová
8 nájom priestorov 3.-5.6.15 212,00   52   5.6.2015 BGMH Sučany
9 nájom priestorov 3. semester 390,00   53   17.6.2015 Johnś English School
10 prenájom priestorov 6/15 16,00   54   26.6.2015 OZ SAMIRA
11 prenájom priestorov 6/15 9,00   55   26.6.2015 OZ SAMIRA
12 prenájom priestorov 6/15 16,00   56   26.6.2015 L. Hanzel
13 prenájom priestorov 6/15 12,00   57   26.6.2015 Ing. Faustová
14 prenájom učebne 22,75   58   29.6.2015 Mgr. Kalnická
15 prenájom priestorov 1-6/15 91,00   59   30.6.2015 Ing. Vigaš