FAKTÚRY ODBERATEĽ

Júl  2015

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November Decemer

 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo faktúry Číslo zmluvy Dátum vystavenia faktúry Odberateľ
1 refundácia prevádzkových nákladov 6/15 90,19   60   1.7.2015 Mesto Mt
2 prenájom priestorov 7/15 400,00   61   1.7.2015 R. Kučera ONE
3 prenájom priestorov 7/15 250,00   62   1.7.2015 E. Pučeková
4 služby za užívanie priestorov 1. polrok 113,52   63   1.7.2015 STEFE Martin