FAKTÚRY ODBERATEĽ

Február  2015

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November Decemer

 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo faktúry Číslo zmluvy Dátum vystavenia faktúry Odberateľ
1 nájom priestorov 2/15 400,00   7   4.2.2015 R. Kučera ONE
2 nájom priestorov 2/15 250,00   8   4.2.2015 E. Pučeková
3 refundácia nákladov 1/15 90,19   9   4.2.2015 Mesto Martin
4 výdavky na oilympiády  562,41   15002   3.2.2015 MV SR, Bratislava
5 nájom priestorov 20,00   10   4.2.2015 OZ SAMIRA
6 nájom priestorov 14,00   11   4.2.2015 Wushu Martin
7 nájom priestorov 16,00   12   4.2.2015 L. Hanzel
8 prenájom učebne  21,00   13   4.2.2015 Mgr. Kalnická Andrea
9 nájom nebytových priestorov 96,00   14   12.2.2015 Študenstká spol. Knock-Knock
10 ŠS- ok stolný tenis 267,54   15003   17.2.2015 MV SR, Bratislava
11 financovanie olympiád ZŠ 736,20   15004   24.2.2015 Ministerstvo vnútra SR