FAKTÚRY ODBERATEĽ

December  2015

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November Decemer

 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo faktúry Číslo zmluvy Dátum vystavenia faktúry Odberateľ
1 nájom priestorov 12/15 400, 00   89   1.12.2015 R. Kučera ONE
2 nájom priestorov 12/15 250,00   90   1.12.2015 E. Pučeková
3 nájom priestorov 11/15 18,00   91   1.12.2015 L. Hanzel
4 refakturácia nákladov 11/15 90,19   92   1.12.2015 Mesto Martin
5 nájom priestorov 11/15 12,00   93   1.12.2015 S. Koreňová
6 nájom priestorov 11/15 40,50   94   1.12.2015 L. Polónyová
7 realizácia olympiád 555,95   15012   10.12.2015 MV SR Ba
8 nájom priestorov  22,5   97   11.12.2015 AV Martin
9 nájom priestorov 1. semester 350,00   99   18.12.2015 Johnś English school
10 nájom priestorov 12/15 9,00   100   23.12.2015 S. Koreňová
11 nájom priestorov 12/15 18,00   101   23.12.2015 L. Hanzel
12 nájom priestorov  9,00   102   23.12.2015 L. Maťovčíková
13 nájom priestorov 12/15 27,00   103   23.12.2015 L. Polónyová
14 refakturácia nákladov 12/15 90,19   104   31.12.2015 Mesto Martin