FAKTÚRY ODBERATEĽ

August  2015

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November Decemer

 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S DPH Číslo faktúry Číslo zmluvy Dátum vystavenia faktúry Odberateľ
1 refundácia prevádzkových nákladov 7/15 90,19   64   3.8.2015 Mesto Martin
2 nájom priestorov 8/15 400,00   65   3.8.2015 R. Kučera ONE
3 nájom priestorov 8/15 250,00   66   3.8.2015 E. Pučeková