FAKTÚRY ODBERATEĽ

Apríľ  2015

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November Decemer

 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo faktúry Číslo zmluvy Dátum vystavenia faktúry Odberateľ
1 refundácia nákladov 3/15 90,19   28   1.4.2015 Mesto Martin
2 prenájom priestorov 4/15 400,00   29   1.4.2015 R. Kučera- ONE
3 prenájom priestorov 4/15 250,00   30   1.4.2015 E. Pučeková
4 refundácia nákladov divadlo 22,50   31   29.4.2015 MŠ Podhradie
5 refundácia nákladov divadlo 58,5   32   29.4.2015 MŠ Bysrička
6 prenájom priestorov 22,5   33   29.4.2015 AV Martin
7 prenájom priestorov 16,00   34   30.4.2015 OZ Samira
8 prenájom priestorov 13,50   35   30.4.2015 OZ Samira
9 prenájom priestorov 8,00   36   30.4.2015 L. Hanzel
10 prenájom priestorov 12,00   37   30.4.2015 Ing. Faustová
11 prenájom priestorov 306,00   38   30.4.2015 Slovenský skauting