FAKTÚRY ODBERATEĽ

2013

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Variabilný symbol Číslo zmluvy Dátum vystavenia faktúry Odberateľ
1 Nájom 200,00 s DPH 12012   7.1.2013 Ing. Zuzana Krajčíová
2 Nájom 21,00 s DPH 22012   25.1.2013 Šachový klub MEDEA Martin
3 Nájom 200,00 s DPH 32013   7.2.2013 Ing. Zuzana Krajčíová
4 Nájom 15,00 s DPH 42013   13.2.2013 SMŠ Ďatelinka Martin
5 Nájom 70,00 s DPH 52013   20.2.2013 BNM Slovakia, s.r.o.
6 Nájom 21,00 s DPH 62013   22.2.2013 Šachový klub MEDEA Martin
7 Nájom 21,00 s DPH 72013   22.2.2013 Šachový klub MEDEA Martin
8 Nájom 200,00 s DPH 82013   8.3.2013 Ing. Zuzana Krajčíová
9 Nájom 996,00 s DPH 92013   21.3.2013 Vydav. OSVETA spol. s.r.o.
10 Nájom 200,00 s DPH 102013   5.4.2013 Ing. Zuzana Krajčíová
11 Nájom 30,00 s DPH 112013   15.4.2013 Kultúrne združenie Rómov
12 Nájom 332,00 s DPH 122013   3.5.2013 Vydav. OSVETA spol. s.r.o.
13 Nájom 200,00 s DPH 132013   6.5.2013 Ing. Zuzana Krajčíová
14 Nájom 20,00 s DPH 142013   17.5.2013 NOKA SLOVAKIA s.r.o.
15 Nájom 20,00 s DPH 152013   17.5.2013 AKADÉMIA VZDELAVANIA
16 Nájom 140,00 s DPH 162013   31.5.2013 BNM Slovakia, s.r.o.
17 Nájom 60,00 s DPH 172013   31.5.2013 Kultúrne združenie Rómov
18 Nájom 200,00 s DPH 182013   3.6.2013 Ing. Zuzana Krajčíová
19 Nájom 70,00 s DPH 192013   6.6.2013 Jazyková škola V a V, s.r.o.
20 Nájom 15,00 s DPH 202013   27.6.2013 Jana Redechová
21 Nájom 20,00 s DPH 212013   21.6.2013 NOKA SLOVAKIA s.r.o.
22 Nájom 80,00 s DPH 222013   27.6.2013 Kultúrne združenie Rómov
23 Nájom 50,25 s DPH 232013   27.6.2013 AKADÉMIA VZDELAVANIA
24 Nájom 5,00 s DPH 242013   1.7.2013 Jana Redechová
25 Nájom 25,00 s DPH 252013   1.7.2013 AKADÉMIA VZDELAVANIA
26 Nájom 200,00 s DPH 262013   2.7.2013 Ing. Zuzana Krajčíová
27 Nájom 47,50 s DPH 272013   19.7.2013 Jazyková škola V a V, s.r.o.
28 Nájom 20,00 s DPH 282013   19.7.2013 NOKA SLOVAKIA s.r.o.
29 Nájom 75,00 s DPH 292013   19.7.2013 AKADÉMIA VZDELAVANIA
30 Nájom 20,00 s DPH 302013   27.7.2013 Galaxy casting
31 Nájom 30,00 s DPH 312013   22.7.2013 Kultúrne združenie Rómov
32 Nájom 200,00 s DPH 322013   5.8.2013 Ing. Zuzana Krajčíová
33 Nájom 113,52 s DPH 332013   5.8.2013 STEFE Martin, a.s.
34 Nájom 15,00 s DPH 342013   19.8.2013 AKADÉMIA VZDELAVANIA
35 Nájom 20,00 s DPH 352013   22.8.2013 Kultúrne združenie Rómov
36 Refundácia nákladov 1 003,11 s DPH 362013   26.8.2013 Mestský úrad Martin
37 Refundácia nákladov 724,79 s DPH 372013   26.8.2013 Mestský úrad Martin
38 Nájom 200,00 s DPH 382013   2.3.2013 Ing. Zuzana Krajčíová
39 Nájom 400,00 s DPH 392013   2.9.2013 Rastislav Kučera ONE
40 Nájom 4,00 s DPH 402013   2.9.2013 OZ SAMIRA
41 Nájom 40,00 s DPH 412013   12.9.2013 Kultúrne združenie Rómov
42 Nájom 15,00 s DPH 422013   13.9.2013 AKADÉMIA VZDELAVANIA
43 Nájom 20,00 s DPH 432013   20.9.2013 Kultúrne združenie Rómov
44 Nájom 40,00 s DPH 442013   26.9.2013 Kultúrne združenie Rómov
45 Nájom 200,00 s DPH 452013   1.10.2013 Ing. Zuzana Krajčíová
46 Nájom 400,00 s DPH 462013   1.10.2013 Rastislav Kučera ONE
47 Nájom 40,00 s DPH 472013   3.10.2013 Kultúrne združenie Rómov
48 Nájom 98,00 s DPH 482013   3.10.2013 BNM Slovakia, s.r.o.
49 Prevádzkové náklady TIK 90,19 s DPH 492013   3.10.2013 Mesto Martin
50 Nájom 32,00 s DPH 502013   3.10.2013 OZ SAMIRA
51 Nájom 60,00 s DPH 512013   11.10.2013 Jazyková škola V a V, s.r.o.
52 Nájom 124,10 s DPH 522013   15.10.2013 Materská škola J. L.
53 Nájom 32,30 s DPH 532013   15.10.2013 Súkromná materská škola
54 Nájom 27,20 s DPH 542013   15.10.2013 Materská škola P. O. Hviezdoslava
55 Nájom 42,00 s DPH 552013   29.10.2013 LAUREOLA Martin, n.o.
56 Nájom 24,00 s DPH 562013   29.10.2013 OZ SAMIRA
57 Nájom 20,00 s DPH 572013   29.10.213 Kultúrne združenie Rómov
58 Nájom 30,00 s DPH 582013   31.10.2013 Jazyková škola V a V, s.r.o.
59 Nájom 200,00 s DPH 592013   4.11.2013 Ing. Zuzana Krajčíová
60 Nájom 400,00 s DPH 602013   4.11.2013 Rastislav Kučera ONE
61 Nájom 48,00 s DPH 612013   10.11.2013 Šachový klub MEDEA Martin
62 Prevádzkové náklady TIK 90,19 s DPH 622013   11.11.2013 Mesto Martin
63 Nájom 25,00 s DPH 632013   22.11.2013 Centrum peda.-psycho. poradenstva
64 Nájom 35,00 s DPH 642013   25.11.2013 Jazyková škola V a V, s.r.o.
65 Nájom 30,00 s DPH 652013   26.11.2013 Ing. Pavol Vigaš
66 Nájom 420,00 s DPH 662013   28.11.2013 John´s English School, s.r.o.
67 Nájom 60,00 s DPH 672013   30.11.2013 OZ SAMIRA
68 Nájom 4,00 s DPH 682013   2.12.2013 Jana Radechová
69 Nájom 200,00 s DPH 692013   3.12.2013 Ing. Zuzana Krajčíová
70 Nájom 400,00 s DPH 702013   3.12.2013 Rastislav Kučera ONE
71 Nájom 19,00 s DPH 712013   4.12.2013 Súkromná materská škola
72 Nájom 23,00 s DPH 722013   4.12.2013 Materská škola P. O. Hviezdoslava
73 Nájom 12,00 s DPH 732013   4.12.2013 Materská škola Družstevná
74 Nájom 17,00 s DPH 742013   4.12.2013 Materská škola Družstevná
75 Služby z užívaním nebytových priestorov 113,52 s DPH 752013   5.12.2013 STEFE Martin, a.s.
76 Služby za spotrebu elek. energie 296,90 s DPH 762013   6.12.2013 STEFE Martin, a.s.
77 Prevádzkové náklady TIK 90,19 s DPH 772013   6.12.2013 Mesto Martin
78 Nájom 6,00 s DPH 782013   10.12.2013 Ing. Pavol Vigaš
79 Nájom 16,00 s DPH 792013   20.12.2013 Lukáš Hanzel
80 Nájom 12,00 s DPH 802013   20.12.2013 OZ Samira
101 Olympiády 1 692,82 s DPH 1012013   26.3.2013 Ministerstvo vnútra SR
102 Olympiády 1 220,65 s DPH 2013102   6.6.2013 Ministerstvo vnútra SR
103 Olympiády 251,92 s DPH 2013103   13.12.2013 Ministerstvo vnútra SR