FAKTÚRY DODÁVATEĽ

September  2014

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríľ Máj Jún Júl August September Október November December

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo fa Číslo zmluvy Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1 prevádzkovanie stroja XEROX 8/14 33,13 s DPH 20140666   2.9.2014 XPS spol s r.o. MT
2 užívanie priestorov 4-6/14 320,00 s DPH 2014013   3.9.2014 PegaFun Dance Group o.z. MT
3 stravné lístky  652,97 s DPH 1480009756   3.9.2014 VAŠA Slovensko s.r.o.
4 hlasové služby 8/14 42,58 s DPH 8765745035   4.9.2014 Slovak telekom Ba
5 hovorné 8/14 3,98 s DPH 1140918199   4.9.2014 SWAN Ba
6 právo na aktuálne verzie 9/14-8/15 154,80 s DPH 720141521   8.9.2014 VEMA s.r.o. Ba
7 spracovanie účtovníctva 8/14 480,00 s DPH 2014019   10.9.2014 M. Taligová, Martin
8 dodávka tepla ateplej vody 8/14 912,70 s DPH 5101403605   10.9.2014 STEFE a.s. Mt
9 dres zápasový  382,5 s DPH 20140332   16.9.2014 TAKETEX, L. Mikuláš
10 Kontrola PHP 60,29 s DPH 2014487   26.9.2014 ALL FIRE Martin