FAKTÚRY DODÁVATEĽ

November  2014

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríľ Máj Jún Júl August September Október November December

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia480,00 Celková hodnota S/bez DPH Číslo fa Číslo zmluvy Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1 prevádzkovanie XEROX 10/14 46,74 s DPH 20140893   3.11.2014 VPS s.r.o. Mt
2 preprava HBL liga Zlín 257,00   2014372   3.11.2014 Samartin n.o. Mt
3 preprava HBL liga Čadca 60,50   2014374   3.11.2014 Samartin n.o. Mt
4 preprava HBL liga Žiar n. Hr 60,50   2014373   3.11.2014 Samartin n.o. Mt
5 činnosť technika BOZP a OPP 200,00   2092014   3.11.2014 M. Mercelová, Sučany
6 stravné lístky 195 ks 622,22   1480012154   4.11.2014 VAŠA Slovensko s.r.o
7 hovorné 10/14 4,45   1141113488   5.11.2014 SWAN, Ba
8 hlasové služby 10/14 59,23   2767633000   10.11.2014 Slovak Telekom
9 dodávksa tepla a teplej vody 10/14 1062,46   5101404931   12.11.2014 STEFE Martin
10 preprava HBL liga Karviná 212,00   2014397   12.11.2014 Samartin n.o. Mt
11 spracovanie účtovníctva 10/14 480,00   201424   18.11.2014 M. Taligová
12 preprava HBL liga Čadca 60,00   2014369   21.11.2014 Samartin n.o. Mt
13 preprava HBL liga Ostrava 254,50   2014404   21.11.2014 Samartin n.o. Mt
14 prepojovací kábel 17,40   1413051   24.11.2014 IT GROUP, Mt
15 Smejko a Tanculienka 150,00   2014058   25.11.2014 Divadlo Maska , 
16 vodné a stočné 387,81   34700145   25.11.2014 Turvod, Mt
17 triedne knihy pre cvč 162,00   2142209071   26.11.2014 ŠEVT B. Bystrica
18 služby 83,65   5570017553   28.11.2014 IVES košice
19 zálohová platba oprava dverí 1000   12014   28.11.2014 Ľ. Oplejček Mt