FAKTÚRY DODÁVATEĽ

Marec  2014

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríľ Máj Jún Júl August September Október November December

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo faktúry Číslo zmluvy Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1 Prevádzkovanie stroja XEROX 184,09 s DPH 20140156   3.3.2014 XPS
2 Hlasové služby 44,75 s DPH 7759611994   3.3.2014 Slovak Telekom
3 Hovorené 5,24 s DPH 1140308375   4.3.2014 SWAN
4 Ročné zúčtovanie 478,36 s DPH 513140264   7.3.2014 STEFE a.s. MT
5 Účtovníctvo 2/2014 480,00 s DPH 2014003   7.3.2014 M. Taligová
6 Dodávka tepla a teplej vody 2/14 2060,86 s DPH 5101400865   11.3.2014 STEFE a.s. MT
7 preprava HBL liga 8.3.2014 337,00 s DPH 2014056   13.3.2014 SAMARITÁN n.o.
8 občerstvenie 27,00 s DPH 632014   14.3.2014 M. Maťovčík, MT
9 preprava HBL liga 15.3.2014 127,0 s DPH 2014077   18.3.2014 SAMARITÁN n.o.
10 Poukážky olympiáda fyzika 60,00 s DPH 1400009   20.3.2014 J. Demáčková- DEMRO
11 Prenájom ŠJ Pytagoriáda 15,00 s DPH 3   21.3.2014 ZŠ Mudroňa MT
12 Prenájom ŠJ Pytagoriáda 15,00 s DPH 2   21.3.2014 ZŠ Mudroňa MT
13 Poukážky Pytagoriáda 90,00 s DPH 1400010   21.3.2014 J. Demáčková- DEMRO
14 Poukážky Pytagoriáda 90,00 s DPH 1400011   21.3.2014 J. Demáčková- DEMRO
15 Servisné práce na zariadení EZS 34,66 s DPH 2014053   28.3.2014 J. Remiš- REMIS
16 Účtovníctvo 3/2014 480,00 s DPH 2014005   31.3.2014 M. Taligová , MT
17. Prenájom učebne ol. Che 15,00 s DPH 201405   31.3.2014 ZŠ H. Zelinovej