FAKTÚRY DODÁVATEĽ

Máj  2014

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríľ Máj Jún Júl August September Október November December

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1 prevádzkovanie stroja XEROX 4/14 48,28 s DPH     2.5.2014 XPS spol. r. o. MT
2 stravné lístky 622,97 s DPH     5.5.2014 VAŠA Slovensko s.r.o. Ba
3 doprava HBL liga 4.5.2014 123,00 s DPH     6.5.2014 Samaritán, n.o.
4 hovorné 4/14 5,06 s DPH     6.5.2014 SWAN Ba
5 hlasové služby 4/14 50,18 s DPH     7.5.2014 Slovak Telekom
6  podujatie pre MŠU 9,20 s DPH     7.5.2014 ABC MARTIN o.z.
7 teplo a teplá voda 4/14 1162,3 s DPH     12.5.2014 STEFE Martin a.s.
8 účtovníctvo 4/14 480,00 s DPH     12.5.2014 M. Taligová
9 poukážky Slávik Slovenska 82,00 s DPH     12.5.2014 DEMRO 
10 doprava HBL 10.5.2014 216,00 s DPH     13.5.2014 Samaritán, n.o.
11 kulisy 36,00 s DPH     15.5.2014 ALF Martin, s.r.o.
12 Turčianske noviny  18/14 70,00 s DPH     19.5.2014 PETIT PRESS a.s.
13 FBl loptičky 62,17 s DPH     20.5.2014 Necy s.r.o. CZ
14 poukážky  olympiáda Bio 42,00 s DPH     20.5.2014 DEMRO 
15 poukážky Na bicykli bezpečne 48,00 s DPH     20.5.2014 DEMRO 
16 občerstvenie 51,84 s DPH     26.5.2014 Ing. Mišík, Mt
17 doprava MŠU 182,8 s DPH     29.5.2014 Samaritán, n.o.
18 doprava HBL 1255.2014 240,00 s DPH     30.5.2014 Samaritán, n.o.