FAKTÚRY DODÁVATEĽ

Jún  2014

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríľ Máj Jún Júl August September Október November December

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo fa Číslo zmluvy Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1 prevádzkovanie stroja XEROX 5/2014 463,42 s DPH 20140419   2.6.2014 XPS, spol. s. r. o.
2 doprava HBL- Nitra 30.5.2014 378,0 s DPH 2014180   4.6.2014 SAMARIRAN n.o.
3 doprava HBL- Nitra 1.6.2014 232,0 s DPH 2014181   4.6.2014 SAMARIRAN n.o.
4 hovorné 5/2014 3,98 s DPH 1140614850   5.6.2014 SWAN, Ba
5 vodné a stočné 1-5/14 299,4 s DPH 34321769   6.6.2014 TURVOD, a.s., MT
6 hlasové služby 5/14 45,48 s DPH 9762613183   9.6.2014 Slovak Telekom, a.s., Ba
7 prenájom priestorov WON HWA DO 324,00 s DPH 62014   9.6.2014 ZŠ A. Stodolu, MT
8 dodávka tepla a teplej vody 5/14 912,70 s DPH 5101402347   9.6.2014 STEFE Martin, a.s.
9 činnosť technika BOZP, OPP 1-6/14 200,00 s DPH 1362014   10.6.2014 M. Mercelová, Sučany
10 účtovníctvo 5/2014 480,00 s DPH 2014012   13.6.2014 M. Taligová, MT
11 služby spojené so zabezpečení  PaM 89,1 s DPH 20140610   16.6.2014 ZŠ s MŠ Dolinského
12 doprava HBL Gajary 217,00 s DPH 2014215   26.6.2014 SAMARIRAN n.o.
13 prenájom krúžok fitness  135,00 s DPH 492014   26.6.2014 VONS Gym Mt
14 materiál MLDU- kanc. potreby 196,70 s DPH 201444   30.6.2014 R. Lacko, Mt
15 prenájom sál 4-6/14 720,00 s DPH 20140028   30.6.2014 Z. Lacková, Mt