FAKTÚRY DODÁVATEĽ

Február  2014

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríľ Máj Jún Júl August September Október November December

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo faktúry Číslo zmluvy Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1 Hovorené 1/2014 3,98 s DPH 1140208404   3.2.2014 SWAN Bratislava
2 Prevádzkovanie-Xerox WC 7535 66,44 s DPH 20140053   3.2.2014 XPS
3 Seminár PAM 54,00 s DPH 420140265   3.2,2014 Vema, s.r.o.
4 Služby pevnej siete 53,14 s DPH 5758621107   3.2.2014 Slovak Telekom
5 Olympiáda-ceny 30,00 s DPH VF 1400005   5.2.2014 J. Demáčková-DEMRO
6 Nájom 15,00 s DPH 1 2/2014 7.2.2014 Zš Mudroňa
7 Dodávka tepla a teplej vody 2260,54 s DPH 5101400352   7.2.2014 STEFE Martin, a.s.
8 Olympiáda-ceny 150,00 s DPH VF 1400007   11.2.2014 J. Demáčková-DEMRO
9 Olympiáda-ceny 120,00 s DPH VF 1400006   11.2.2014 J. Demáčková-DEMRO
10 Publikácia Účtovné súvzťažnosti 23,00 s DPH OF/2014/195   24.2.2014 RVC Martin
11 Oprava prvkov siete 70,00 s DPH 20140005   25.2.2014 Bc. Jaroslav Odrejčík
12 Aperitív - reprezentačné účely 12,50 s DPH 2014026   27.2.2014 Iveta Daubnerová
13 Spracovanie účtovníctva 480,00 s DPH 2014003 1/2014 28.2.2014 Martina Taligová