FAKTÚRY DODÁVATEĽ

August  2014

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríľ Máj Jún Júl August September Október November December

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo faktúry Číslo zmluvy Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1 prevádzkovanie stroja XEROX 7/14 30,19 s DPH 20140594   8.8.2014 XPS spol s r.o., MT
2 hovorné 7/14 3,98 s DPH 1140821364   8.8.2014 SWAN, a.s., Ba
3 hlasové služby 7/14 43,27 s DPH 7764768416   8.8.2014 Slovak Telekom, Ba
4 dodávka tepla a teplej vody 7/14 912,70 s DPH 5101403449   8.8.2014 STEFE Martin, a.s.
5 Inštalácia V4, cestovné 212,40 s DPH 920140171   8.8.2014 VEMA. s.r.o, Ba
6 spracovanie účtovníctva 7/14 480,0 s DPH 2014017   25.8.2014 M.Taligová, MT