FAKTÚRY DODÁVATEĽ

Apríl  2014

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1. Stravné lístky 247,97 s DPH     1.4.2014 VAŠA Slovensko. s.r.o.
2. Poukážky ol. chémia 30,00 s DPH     2.4.2014 J. Demáčková- DEMRO
3. Prevádzkovanie stroja XEROX 3/14 64,26 s DPH     3.4.2014 XPS, spol. s r.o.,  MT
4. Hovorné 3/2014 4,30 s DPH     4.4.2014 SWAN a.s., Ba
5. T- Com nadhovorné pásmo 2. štvrťrok 11,95 s DPH     4.4.2014 FANIT s.r.o., Ba
6. Divadlo Kamarát Bambuľko 150,00 s DPH     7.4.2014 O. Hoffmannova- div. Happy
7. Hlasové služby 3/14 49,08 s DPH     8.4.2014 Slovak Telekom
8. Prenájom tanečných sál 1-3/14 720,00 s DPH     8.4.2014 Z. Lacková, Mt
9. Užívanie priestorov 1-3/14 320,00 s DPH     9.4.2014 PegaFun, MT
10. Dodávka tepla a teplej vody 2/14 1711,42 s DPH     11.4.2014 STEFE Martin
11. Prenájom priestorov- ZÚ Fitness 150,00 s DPH     14.4.2014 Vons-Gym, MT
12. Preprava HBL liga 19.4.2014 101,00 s DPH     23.4.2014 SAMARITAN, n.o.
13. Preprava HBL liga 20.4.2014 129,00 s DPH     23.4.2014 SAMARITAN, n.o.
14. Poukážky ol. bio. 42,00 s DPH     23.4.2014 J. Demáčková- DEMRO
15. Poukážky ol. mat. 90,00 s DPH     23.4.2014 J. Demáčková- DEMRO
16. Preprava HBL liga 27.4.2014 124,00 s DPH     28.4.2014 SAMARITAN, n.o.
17. Prenájom telocvične 1-3/14 288,00 s DPH     28.4.2014 Správa šport. zariadení MT