FAKTÚRY DODÁVATEĽ

Január  2014

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo Faktúry Číslo zmluvy Dátum vystavenia faktúry Dodávateľ
1 Dodávka tepelnej energie 12/13 2519,15 s DPH     13.1.2014 STEFE Martin, a.s.
2 Prevádzkovanie XEROX 12/13 40,14 s DPH     8.1.2014 XPS, spol. s r.o. Martin
3 Hovorné 12/13 4,04 s DPH     8.1.2014 SWAN Bratislava
4 Paušál popl. nadhovorové pásmo 11,95 s DPH   211006-305/2005 8.1.2014 FANIT s.r.o. Bratislava
5 Služby pevnej siete 12/13 45,38 s DPH     8.1.2014 Slovak Telekom Bratis.
6 Olympiáda AJ - občerstvenie 22,51 s DPH 1/2014   15.1.1014 Ing. Vladimír MIŠÍK
7 Olympiáda MAT, AJ - občerstvenie 34,57 s DPH 2/2014   22.1.2014 Ing. Vladimír MIŠÍK
8 Olympiáda AJ - ceny 60,00 s DPH VF 1400001   15.1.2014 J. Demáčková-DEMRO
9 Oprava Žalúzií 28,80 s DPH 2014/003   23.1.2014 FEMAK - Fedor Miloslav
10 Služby členom ZORVC Martin 99,60 s DPH OF/2014/62   13.1.2014 RVC - Martin
11 Olympiáda MAT-ceny 60,00 s DPH VF 1400002   23.1.2014 J. Demáčková-DEMRO
12 Olympiáda NJ-ceny 24,00 s DPH VF 1400003   23.1.2014 J. Demáčková-DEMRO
13 Vodné/stočné 103,28 s DPH 34301925   22.1.2014 Tur. vod. spol., a.s.
14 Šalianský Maťko-ceny 90,00 s DPH VF 1400004   28.1.204 J. Demáčková-DEMRO
15 Spracovanie účtovníctva 480,00 s DPH 2014001   31.1.2014 Martina Taligová