FAKTÚRY ODBERATEĽ

September  2014

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríľ Máj Jún Júl August September Október November Decemer

 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo faktúry Číslo zmluvy Dátum vystavenia faktúry Odberateľ
1 prenájom stolov 62,40 s DPH 73   12.9.2014 AMAVET Bratislava
2 služby spojené s užívaním priestorov 9/14 200,00 s DPH 74   12.9.2014 ZUMIKRA, Vrútky
3 nájom 9/14 400,00 s DPH 75   12.9.2014 R. Kučera ONE, Mt
4 prevádzkové náklady  TIK 8/14 90,19 s DPH 76   12.9.2014 Mesto Mt
5 prenájom priestorov 12,00 s DPH 77   22.9.2014 J. Redechová MT
6 olympiády záloha 11,12/14 660,72 s DPH 108   24.9.2014 MV SR Bratislava
7 prenájom priestorov 24,00 s DPH 78   26.9.2014 OZ SAMIRA
8 prenájom priestorov 21,00 s DPH 79   25.9.2014 Wushu Martin