FAKTÚRY ODBERATEĽ

Október  2014

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríľ Máj Jún Júl August September Október November Decemer

 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo fa Číslo zmluvy Dátum vystavenia faktúry Odberateľ
1 nájom priestorov 10/14 400,00€ s DPH 80   13.10.2014 R. Kučera ONE
2 refundácia nákladov 9/14 90,19   81   13.10.2014 Mesto Martin
3 nájom priestorov 200,00   82   14.10.2014 Slovenský skauting
4 refakturácia nákladov 24,00   83   21.10.2014 MŠ Podhradie
5 prenájom priestorov 18,00   84   23.10.2014 AV Martin
6 prenájom priestorov 8,00   85   25.10.2014 Sahadža Joga Slovensko
7 nájom priestorov 10/14 32,00   86   25.10.2014 OZ SAMIRA
8 prenájom priestorov 4,00   87   25.10.2014 J. Redechová
9 nájom priestorov 10/14 32,00   88   29.10.2014 L. Hanzel
10 nájom priestorov 10/14 25,00   89   29.10.2014 Wushu Martin