FAKTÚRY ODBERATEĽ

November  2014

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríľ Máj Jún Júl August September Október November Decemer

 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo fa Dátum vystavenia faktúry Odberateľ
1 nájom nebytových priestorov 11/14 400,00 s DPH   90 3.11.2014 R. Kučera ONE
2 refakturácia nákladov 10/14 90,19 s DPH   91 3.11.2014 Mest Martin
3 nájom nebytových priestorov 11/14 125,00 s DPH   92 11.11.2014 E. Pučeková
4 prenájom priestorov 68,25 s DPH   93 24.11.2014 Jazykovka VaV
5 refundácia nákladov 74,4 s DPH   94 25.11.2014 MŠ Stodolu
6 refundácia nákladov 31,20 s DPH   95 25.11.2014 Evanjelická 
7 refundácia nákladov 24,00 s DPH   96 25.11.2014 MŠ Dražkovce
8 prenájom priestorov 16,00 s DPH   97 25.11.2014 L. Hanzel
9 prenájom priestorov 55,50     98 30.11.2014 OZ SAMIRA
10 prenájom priestorov 28,0     99 30.11.2014 Wushu Martin