FAKTÚRY ODBERATEĽ

Marec  2014

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríľ Máj Jún Júl August September Október November Decemer

 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo faktúry Číslo zmluvy Dátum vystavenia faktúry Odberateľ
1 Nájom 20,00 s DPH 26   5.3.2014 Akadémia vzdelávania
2 Refundácia prevádzkových nákladov 90,19 s DPH 27 1/2014 5.3.2014 Mesto Martin
3 Nájom 200,00 s DPH 28   5.3.2014 Ing. Zuzana Krajčíová
4 Nájom 400,00 s DPH 29 207/2013 5.3.2014 Rastislav Kučera ONE
5 Nájom 57,00 s DPH 30 2NJ-MT-27-01-2014 19.3.2014 JAZYKOVKA VaV s.r.o.
6 Nájom 420,00 s DPH 31 222/2013 20.3.2014 John´s English Schools s.r.o.
7 Nájom 36,00 s DPH 32   25.3.2014 Ing. Vigaš
8 Nájom 32,00 s DPH 33 225/2013 28.3.2014 OZ SAMIRA, Vrútky
9 Nájom 24,00 s DPH 34 301/2013 28.3.2014 L. Hanzel, Sučany
10 OK Európa v škole, OK olympiáda Fyz.,
OK Pytagoriáda P3-P8
531,97 s DPH 104 S/2014/00055-006 25.3.2014 MV SR Bratislava