FAKTÚRY ODBERATEĽ

Máj  2014

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríľ Máj Jún Júl August September Október November Decemer

 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo faktúry Číslo zmluvy Dátum vystavenia faktúry Odberateľ
1 prenájom priestorov 16,00 s DPH 45   2.5.2014 ZUMIKRA Vrútky
2 prenájom priestorov 400,00 s DPH 46   2.5.2014 Rastislav Kučera ONE
3 refundácia prevádzkových nákladov 90,19 s DPH 47   2.5.2014 Mesto Martin
4. prenájom priestorov 15,00 s DPH 48   2.5.2014 AV, Martin
5 OK Slávik Slovenska, Na bicykli bezpečne, Bio 420,16 s DPH 107   26.5.2014 MV SR Bratislava
6. refundácia nákladov 10,5 s DPH 49   27.5.2014 MŠ Podhradie
7. prenájom priestorov 24,00 s DPH 50   31.5.2014 L. Hanzel, Sučany
8. prenájom priestorov 48,00 s DPH 51   31.5.2014 OZ SAMIRA, Vrútky
9. prenájom priestorov 8,00 s DPH 52   31.5.2014 I. Tatárová, Mošovce