FAKTÚRY ODBERATEĽ

Jún  2014

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríľ Máj Jún Júl August September Október November Decemer

 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo faktúry Číslo zmluvy Dátum vystavenia faktúry Odberateľ
1 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov 200,0 s DPH 53   2.6.2014 Ing. Krajčíova, ZUMIKRA
2 nájom nebytových priestorov 400,0 s DPH 54   2.6.2014 R. Kučera ONE
3 refakturácia prevádzkových nákladov 90,19 s DPH 55   2.6.2014 Mesto Martin
4 refundácia nákladov 10,5 s DPH 56   3.6.2014 MŠ Bystrička
5 prenájom priestorov 8,0 s DPH 57   9.6.2014 Mgr. Tatárová, Mošovce
6 prenájom priestorov 14,0 s DPH 58   11.6.2014 Bc. Dorková, Mt
7 prenájom priestorov 20,0 s DPH 59   11.6.2014 Kultúrne združenie Rómov 
8 prenájom priestorov 399,00 s DPH 60 222/2013 19.6.2014 John´s English School s.r.o.
9 prenájom priestorov 42,00 s DPH 61   24.6.2014 Ing. Vigaš, B. Bystrica