FAKTÚRY ODBERATEĽ

Júl  2014

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríľ Máj Jún Júl August September Október November Decemer

 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo fa Číslo zmluvy Dátum vystavenia faktúry Odberateľ
1 nájom priestorov 6/14 32,00   62   30.6.2014 OZ SAMIRA
2       63      
3 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov 7/2014 200,00 s DPH 64   2.7.2014 ZUMIKRA Vrútky
4 nájom nebytových priestorov 7/2014 400,00 s DPH 65 207/2013 2.7.2014 R. Kučešra ONE
5 refundácia prevádzkových nákladov 6/14 90,19 s DPH 66   2.7.2014 Mesto MT
6 prenájom priestorov 30.5.-17.7.14 72,00 s DPH 67   17.7.2014 Jazykovka VaV, s.r.o