FAKTÚRY ODBERATEĽ

Február  2014

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríľ Máj Jún Júl August September Október November Decemer

 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo faktúry Číslo zmluvy Dátum vystavenia faktúry Odberateľ
1 Nájom 200,00 s DPH 5   3.2.2014 Ing. Zuzana Krajčíová
2 Nájom 400,00 s DPH 6 207/2013 3.2.2014 Rastislav Kučera ONE
3 Nájom 90,19 s DPH 7   3.2.2014 Mesto Martin
4 Nájom 50,00 s DPH 8 301/2013 3.2.2014 Lukáš Hanzel
5 Nájom 4,00 s DPH 9   3.2.2014 Jana Redechová
6 Realizácia olympiády AJ, NJ, MAT 437,66 s DPH 101 S/2014/0005-006 4.2.2014 Ministerstvo vnútra SR
7 Nájom 32,00 s DPH 10 225/2013 3.2.2014 OZ SAMIRA
8 Nájom 6,00 s DPH 11   7.2.2014 Jana Radechová
9 Nájom 15,00 s DPH 12   7.2.2014 Akadémia vzdelávania
10 Nájom 98,00 s DPH 13   10.2.2014 Home Sales s.r.o.
11 Nájom 98,00 s DPH 14   12.2.2014 Home Sales s.r.o
12 Nájom 14,00 s DPH 15   12,2,2014 Materská škola
13 Nájom 98,00 S DPH 16   13.2.2014 Home Sales s.r.o.
14 Nájom 22,35 s DPH 17   13.2.2014 Jazyková škola VaV
15 Nájom 98,00 s DPH 18   14.2.2014 Home Sales s.r.o.
16 Nájom 60,00 s DPH 19 2/2014 14.2.2014 Best U Can
17 Nájom 17,50 s DPH 20   14.2.2014 Súkrom. mater. škola Ďateľinka
18 Realizácia súťaže Šalianský Maťko 169,80 s DPH 102   14.2.2014 Ministerstvo vnútra SR
19 Nájom 72,00 s DPH 21   16.2.2014 Šachový klub MEDEA Martin
20 Realizácia Bio. Geo. Dej. olympiády 549,02 s DPH 103 S/2014/00055-006 21.2.2014 Ministerstvo vnútra SR
21 Nájom 8,00 s DPH 22   18.2.2014 Jana Redechová
22 Nájom 24,00 s SPH 23 301/2013 28.2.2014 Lukáš Hanzel
23 Nájom 15,00 s DPH 24   28.2.2014 Akadémia vzdelávania
24 Nájom 16,00 s DPH 25 225/2013 28.2.2014 OZ SAMIRA