FAKTÚRY ODBERATEĽ

December  2014

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríľ Máj Jún Júl August September Október November Decemer

 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo fa Dátum vystavenia faktúry Odberateľ
1 prenájom priestorov 416,00 s DPH   100 5.12.2014 Johnś English school
2 refakturácia nákladov 13,00     109 9.12.2014 MŠ Podhradie
3 refundácia prevádzkových nákladov 11/14 90,19     111 9.12.2014 Mesto Martin
4 prenájom priestorov 4,50     112 12.12.2014 J. Redechová
5 služby spojené s užívaním priestorov 113,52     114 12.12.2014 STEFE Martin
6 elektrická energia- prevádzka výmenníkovej stanice 359,76     115 12.12.2014 STEFE Martin
7 prenájom priestorov 81,00     116 14.12.2014 Š Medea
8 prenájom priestorov 54,00     117 15.12.2014 P. Vigaš
9 nájom nebytových priestorov 12/2014 250,00     118/ 12.12.2014 E. Pučeková
10 prenájom priestorov 8,00     119 31.12.2014 L. Hanzel
11 prenájom priestorov 14,00     120 31.12.2014 Wushu Martin
12 prenájom učebne 21,00     121 31.12.2014 Mgr. Kalnická